Предшколска установа“Наша радост“Смедерево

Број: 796/20

Датум: 05.05.2020.године

 

ОБАВЕЗНЕ МЕРЕ КОЈИХ СЕ РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕЦЕ МОРАЈУ ПРИДРЖАВАТИ У ВРТИЋУ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА

 

На основу Упутстава за примену превентивних мера у предшколским установама везано за covid-19 које је прописао Градски завод за јавно здравље Београд, од 27.04.2020. године и става Установе,  родитељи су у обавези да се придржавају следећих препоручених мера:

Родитељи/други законски заступници деце приликом довођења детета у колектив установе обавезно користе личну заштиту ( маску и рукавице), као и приликом одвођења детета;

 • Приликом доласка/одласка деце неопходно је поштовати препоручену дистанцу од 2м као и време и динамику доласка у вртић а све са циљем избегавања стварања гужве. Пријем деце ће се вршити у периоду од 0530 до 08 часова. Време доласка/ одласка деце биће спроведено у договору са васпитачем;
 • Деца долазе и одлазе из вртића у пратњи искључиво једног родитеља;
 • Није дозвољено доношење хране,  напитака и играчака од куће;
 • Сва неопходна опрема за боравак деце у вртићу мора бити чиста и запакована у прикладне ранце или сличне торбе;
 • Колица којима се деца мањег узраста довозе у објекат остављају се испред улазних врата која преузима надлежно лице из објекта уз апел да се иста користе у изузетним ситуацијама;
 • На уласку у објекат родитељи морају да дезинфикују руке и прођу дезобаријеру;
 • Након уласка у објекат врши се строга тријажа коју спроводи медицинска сестра на превентиви, мерењем температуре бесконтактим топломером . Након тријаже родитељ се у објекту задржава не дуже од 10 минута, као и приликом преузимања детета;
 • Уколико приметите да дете има симптоме болести – респираторне, цревне инфекције, повишену температуру и сл. или сумњу на почетак болести (умор, губитак апетита и сл.), потребно је да остане код куће и да се јавите изабраном педијатру. У оваквим случајевима , дете може да се врати у колектив само на основу здравственог оправдања педијатра да је здраво за колектив;
 • У случају промене здравственог стања детета током боравка код куће , сумње на болест или евентуалног обољевања неког члана породице од COVID-19, родитељ/ други законски заступник детета је у обавези да одмах обавести васпитача, да се јави изабраном педијатру и не доводи дете у колектив док се не стекну услови за безбедан повратак;
 • Родитељи/други законски заступници деце су дужни да на основу званичног обавештења надежних државних органа доставе:
 1. Потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту или другим пословним или организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца,
 2. Потврду лекара педијатра о здравственом стању детета не старију од 7 (седам) дана.

Наведене потврде родитељи/други законски заступници деце достављају 11.05.2020. године, у објектима у којима се врши пријем деце.

Уколико родитељи/други законски заступници деце приликом довођења детета у вртић немају потребне потврде, дете неће бити примљено у колектив.

Такође истичемо да само заједничким организовањем  и квалитетном сарадњом можемо успешно савладати овај велики изазов за све нас и да нашој деци  обезбедимо квалитетан смештај и сигуран боравак .

 

С поштовањем,

ПУ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО

В.д. директора

Мирјана Перић,с.р