Упис у вртић

Упис у вртић

Eлектронска пријава за упис у ПУ „Наша радост“ Смедерево.

Поштовани родитељи / старатељи, данас 01. априла 2021. године почела је електронска пријава за упис у ПУ „Наша радост“ Смедерево. Рок пријаве је до 23.04.2021. године Електронску пријаву преко Портала еУправе, можете извршити путем сл. линка:  https://euprava.gov.rs/usluge/5601 Оригинални образац за пријаву детета у предшколску установу, на српском језику, можете преузети на сл. линку:  https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf Уколико […]

Обавештења, Упис у вртић

Обавештење – Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата, за радну 2019/2020. годину

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево Број: 529-2/19 Датум: 28.02.2019.године Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул.Војводе Мишића бр.4 О Б А В Е Ш Т А В А Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у    трајању од четири сата, за радну 2019/2020. годину       Чланом 17. став 4. Закона

Обавештења, Упис у вртић

Обавештење – конкурс за пријем деце у целодневни боравак за радну 2019/20 годину

КПредшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево Број: 529-1/19 Датум:28.02.2019.године ОБАВЕШТЕЊЕ На основу Правилника о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 433/19  од 22.02.2019. године, расписује се  КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА РАДНУ 2019/20. ГОДИНУ  У радној 2019/20. години Предшколска

Упис у вртић

Документација за упис деце на целодневни боравак

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЗА РАДНУ 2018/2019. годину – Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује, као и за сву децу у породици (фотокопије) Фотокопија личне карте родитеља, ако је чипована – очитана,  због територијалне припадности доказ о здравственом прегледу детета За запослене

Упис у вртић

Обавештење – конкурс за пријем деце узраста од 1 до 6.5 година

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево Број: 827/18 Датум: 21.03.2018.год. ОБАВЕШТЕЊЕ На основу Правилника о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 3002/16 од 15.09.2016. године, расписује се КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ УЗРАСТА 1-6,5 ГОДИНА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ  У радној

Упис у вртић

Конкурс за пријем деце узраста 1-6,5 година у целодневни боравак

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево Број: 898/17 Датум:29.03.2017.год. ОБАВЕШТЕЊЕ На основу Правилника о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 3002/16 од 15.09.2016. године, расписује се КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ УЗРАСТА 1-6,5 ГОДИНА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ Пријем конкурсне документације

Scroll to Top