Обавештење о упису у вртић Смедерево

Упис у вртић

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата

Број: 828/18 Датум: 21.03.2018.год. Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул.Војводе Мишића бр.4 О Б А В Е Ш Т А В А Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата, за радну 2018/2019. годину Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма. Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2012.год. до 01.03.2013.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2018/2019.годину вршити у првом уписном року од 23.04.2018.год. до 04.05.2018.год. и у другом уписном року од 13.08.2018.год. до 24.08.2018.год. у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4, радним данима од 9-13 часова. Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију: Пријава за упис детета у припремни предшколски програм Доказ о здравственом прегледу детета Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија) Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана, због територијалне припадности Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи. Директор Мирјана Ћосић, с.р. Пријаву за упис можете преузети овде.

Обавештења, Упис у вртић

Обавештење о упису у Предшколску установу “Наша радост” Смедерево

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево Број: 899/17 Датум: 29.03.2017.год.  Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево Ул.Војводе Мишића бр.4  О Б А В Е Ш Т А В А  Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у    трајању од четири сата, за радну 2017/2018. годину   Чланом 97. Став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 62/2016 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма. Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2011.год. до 01.03.2012.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2017/2018.годину вршити у првом уписном року од 20.04.2017.год. до 05.05.2017.год. и у другом уписном року од 14.08.2017.год. до 25.08.2017.год.  у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4, радним данима  од 9-13 часова. Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију: Пријава за упис детета у припремни предшколски програм Доказ о здравственом прегледу детета Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија) Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана,  због територијалне припадности Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи.         Директор             Мирјана Ћосић, с.р Формулар за упис можете преузети овде Обавештење за конкурс можете погледати овде Документацију за конкурс можете погледати овде

Scroll to Top