Предшколска установа

Наша радост“ Смедерево

Број: 3454/20

Датум: 24.11.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево, обавештава родитеље / друге законске заступнике деце да ће од 26.11.2020. године, бити неопходно достављање НОВИХ потврда да послове морају обављати у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца коју достављају приликом довођења детета у вртић.

Нове мере трајаће две недеље, након чега ће се поново разматрати даље поступање, сходно епидемиолошкој ситуацији у Установи.

Установа наставља непосредан рад у складу са новим епидемиолошким условима уз поштовање свих превентивних мера са циљем заштите здравља деце и запослених.

В.д. директора

Мирјана Перић,с.р.