Прјекат Корачајмо заједно

ПРОЈЕКАТ „КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО“

Министарство просвете,науке и технолошкогразвоја Пројекат: ECEC –Inclusive Early Childhood Education and Care Инклузивнопредшколсковаспитање и образовање   ПРОЈЕКАТ „КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО“   ПУ „Наша радост“ Смедерево укључена  је као један од  партнера у Пројекат МПНТР и града Смедерева кроз Инклузивно предшколско васпитање и образовање  под слоганом „Корачајмо заједно“, од октобра месеца 2019. године. Циљ Пројекта је унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група, обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција и препознавање значаја стимулације  раног развоја деце кроз игру и учење.  То се остварује кроз краће диверсификоване програме у институцијама културе у Смедереву, за 10 деце из насеља Кривак узраста 3-5,5 година, и едукацијом родитеља те деце, као и родитеља 10 деце из  Вранова која су укључена у вртићку групу на 4 сата. Едукација родитеља се реализује кроз радионице . Диверсификоване програме реализује васпитач Александра Стојковић. Деца су до сада посетила Музеј, Центар за културу Смедерево, Народну Библиотеку Смедерево, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Димитрије Давидовић“, објекат Предшколске установе „Бамби“… Радионице за родитеље  реализује васпитач Слађана Недељковић.