Прјекат Корачајмо заједно

ПРОЈЕКАТ „КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО“

Министарство просвете,науке и технолошкогразвоја Пројекат: ECEC –Inclusive Early Childhood Education and Care Инклузивнопредшколсковаспитање и образовање   ПРОЈЕКАТ „КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО“   ПУ „Наша радост“ Смедерево укључена  је као један од  партнера у Пројекат МПНТР и града Смедерева кроз Инклузивно предшколско васпитање и образовање  под слоганом „Корачајмо заједно“, од октобра месеца 2019. године. Циљ Пројекта је унапређење […]