Предшколска установа Наша радост
Предшколска установа Наша радост Смедерево

Прјекат Корачајмо заједно

ПРОЈЕКАТ „КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО“

Министарство просвете,науке и технолошкогразвоја Пројекат: ECEC –Inclusive Early Childhood Education and Care Инклузивнопредшколсковаспитање и образовање   ПРОЈЕКАТ „КОРАЧАЈМО ЗАЈЕДНО“   ПУ „Наша радост“ Смедерево укључена  је као један од  партнера...