Нутрициониста

Савети нутриционисте, као и званична информација тренутно важећег јеловника унутар Предшколске установе Наша радост. Погледајте корисне савете везано за исхрану малишана и разлоге зашто је јеловник састављен на овај начин.

Нутрициониста

Исхрана деце

ИСХРАНА  ДЕЦЕ  Циљеви и задаци исхране предшколског детета По Правилнику  о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској  установи  ›› Сл. Гласник РС‹‹, бр. 39 од 25.05.2018., по стручно-методолошком упутству за реализацију исхране деце у предшколској установи настојаћемо да све активности упућене ка планирању, спровођењу и контроли исхране имају за   циљ очување и

Нутрициониста

Исхрана деце

ИСХРАНА Планирана исхрана је један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст, развој, очување и унапређење зравља деце. Исхрана у вртићу треба да има превентивну, васпитну и корективну улогу у случају евентуалних неправилности породичне исхране.Управо је овај период детињства погодно тло за стицање правилних навика и ставова у исхрани. Да би се задовољиле ове потребе и

Scroll to Top