Здрави да смо

ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ Превентивно-здравствена заштита се реализује у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, по упутству Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Нега и превентивно–здравствена заштита у предшколској установи спроводи се према Стручно-методолошком упутству за спровођење неге и превентивно-здравствене заштите деце од децембра 2017.године. Негу и превентивно–здравствену заштиту […]