Адаптација у јасленим групама објекта „Хајди“ претекла је по плану. Атмосфера у собама је позитивна. Родитељи су били укључени у све активности. Добра комуникација и обострани труд дали су позитивне резултате!