Евалуација Фестивала организована је 22.05.2019. године у објекту Хајди са почетком у 12 часова. Чланови жирија, Ивана Стевовић, драмски педагог, Драгица Максимовић, глумица и Бранислава Миљојковић, васпитач направиле су својеврстан осврт на организацију Фестивала, васпитне и образовне приоритете као и приоритете позоришног и креативног развоја важним за развој детета у целини и обликовање позоришних представа. Користећи се драмским елементима и игром подсетили су нас да је игровност део дечије природе  а задатак нас одраслих јесте да је сачувамо и заједно са децом донесемо кроз нове изразе и форме.

На крају евалуације додељене су награде. Остварење овогодишњег фестивала је представа „12 месеци“ ПУ Зрењанин.