Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата, за радну 2023/2024. годину

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 735/23

Датум: 15.3.2023. године

 

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

 

О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2023/2024. годину

            Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017, 27/2018,-др.Закон,10/2019, 6/2020 и 129/2021) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи/други законски заступници чија су деца рођена у периоду од 01.03.2017. до 28.2.2018. године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2023/2024. годину за објекте који се налазе у граду као и објекат МЗ Осипаоница вршити електронски  на порталу Еуправа путем услуге Евртић у првом уписном року од 01.04.2023.год. до 21.04.2023.год. и у другом уписном року од 14.08.2023.год. до 25.08.2023.год.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично попунити пријаву од 18.04.2023 – 21.04.2023. године, у седишту установе ул. Војводе Мишића бр. 4 , Смедерево у периоду од 9-14 часова.

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе у периоду од 08.05.2023 – 19.05.2023. године попуњавањем пријаве код васпитача.

                                                                                                               Директор

                                                                                                      Мирјана Крстић,с.р.

Scroll to Top