Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 563/22

Датум: 15.3.2022.године

 

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

 

О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2022/2023. годину

 

 Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017, 27/2018,-др.Закон,10/2019, 6/2020 и 129/2021) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања Припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи/други законски заступници чија су деца рођена у периоду од 01.3.2016. до 28.2.2017.године,  да ће се упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2022/2023.годину за објекте који се налазе у граду као и објекат МЗ Осипаоница вршити електронски  на порталу Еуправа путем услуге Евртић у првом уписном року од 1.4.2022.год. до 21.4.2022.год. и у другом уписном року од 15.8.2022.год. до 26.8.2022.год.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично попунити пријаву од 18.4.2022. – 21.4.2022. године, у седишту установе ул. Војводе Мишића бр. 4 , Смедерево у периоду од 9-14 часова.

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе/МЗ у периоду од 9.5.2022 – 20.5.2022. године попуњавањем пријаве код васпитача.

 

  Директор

Мирјана Крстић,с.р.