Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 915/20

Датум: 20.05.2020.године

 Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

 О Б А В Е Ш Т А В А

 Упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2020/2021. годину

       Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017, 27/2018,-др.Закон,10/2019 и 6/2020 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања Припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2014.год. до 01.03.2015.године, да ће се упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2020/2021.годину вршити у првом уписном року од 25.05.2020.год. до 05.06.2020.год. и у другом уписном року од 10.08.2020.год. до 21.08.2020.год.  у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4, радним данима  од 11-14 часова.

Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију:

  • Пријава за упис детета у Припремни предшколски програм

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи, од 01.06.2020. године.

                                                                                                      В.д. директора

                                                                                                      Мирјана Перић,с.р.

Пријаву за упис детета у Припремни предшколски програм можете преузети на овом линку.

В.д. директора

Мирјана Перић,с.р.