Tribina Vaspitni postupci roditelja

Трибина ВАСПИТНИ ПОСТУПЦИ РОДИТЕЉА И ЊИХОВЕ РАЗВОЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ДЕЦУ одржана је 29.11.2016. у Центру за културу Смедерево. Смиљана Грујић, психолог и психотерапеут успела је да заинтересује бројну публику и направи атмосферу која је подстакла интерактивну размену међу учесницима трибине.

Смиљана Грујић је комплексну причу о родитељским вештинама започела истичући важност односа који се граде између родитеља и деце, наглашавајући значај сталне запитаности родитеља:“Шта ја желим““ и „Какво дете желим да васпитавам?“ Одговори на ова и слична питања у великој мери ће утицати на избор васпитних метода родитеља.

Суштина родитељства, сматра Смиљана, јесте у способности децентрирања, односно у вештини да се појаве посматрају из више различитих перспектива. Важно је успостављати јасна правила са децом и развијати свест о границама, бити посвећен и стрпљив.

Учесници трибине отварали су различита питања: утицај дигиталне технологије, кажњавање и награђивање, како „преживети“ неуспех, друштвене вредности, утицај вршњака у васпитању…

Заинтересованост за трибину, као и актуелност теме повод је за планирање различитих облика размене и обуке за родитеље града Смедерева. Сарадња ПУ „Наша радост“ Смедерево и Центра за културу Смедерево у наредном периоду биће усмерена у том правцу.