СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

У организацији Предшколске Установе „Наша радост“ Смедерево у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању од 05-26.02.2019. одржана су три акредитована семинара за васпитаче, медицинске сестре васпитаче и стручне сараднике:

  • Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже?–невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

 

  • „Мој програм је добар”–стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

 

  • Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

 

Укупно 180 учесника било је у прилици да стиче нова знања и вештине и да у размени са осталим учесницима учествује у конструисању неких нових знања, умења и искустава која ће имати прилику да употребе у свакодневном раду и размени са децом, родитељима и колегама.

Scroll to Top