СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

Од 05. до 08. октобра 2023. године у Кладову је одржана Стручна конференција медицинских сестара-васпитача ПУ Србије са темом “Игра као сусрет у грађењу односа и истраживању”.
Циљ скупа је био: јачање компетенција учесника скупа, као рефлексивних практичара у подржавању игре као кључне подршке учењу, развоју добробити деце и унапређивање професионалних компетенција учесника кроз критичко преиспитивање и развијање рефлексивне праксе као услов за квалитетне промене.
Нашу установу представиле су Мирјана Станковић, васпитач деце јасленог узраста и Данијела Јовановић, медицинска сестра-васпитач са презентацијом “Дечија игра у различитим просторима и различитим материјалом кроз пројекат Зрно”.
Пројекат “Лутка у очима детета” презентовале су Ивана Станковић, медицинска сестра-васпитач и Јелена Јовановић, медицинска сестра-васпитач.

Scroll to Top