Захвалница ѕа инклузију Рома

На Светски дан Рома 8. априла 2016. године ПУ ”Наша радост” Смедерево добила је Захвалницу за успешну сарадњу и допринос инклузији Рома од Асоцијације координатора за ромска питања