Једна од базичних људских потреба, о којој ових дана интензивно размишљамо, јесте потреба за сигурношћу. Када није задовољена, може бити основ за различите облике неприхватљивог понашања.

У задовољавању потребе за сигурношћу могу нам помоћи РУТИНЕ. Рутине су јако важне и за децу и за одрасле јер помажу свима да се понашају на начин који задовољава потребе и деце и одраслих.

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti

Rutinom do sigurnosti