Резултати конкурса за упис у ПУ “Наша радост” Смедерево

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Број: 1508/24

Датум: 20.5.2024.  год.

Место: Смедерево

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

који су конкурисали за упис деце у ПУ „Наша радост“ Смедерево за радну 2024/25.годину

На огласним таблама објеката налазе се спискови деце која су примљена за радну 2024/2025.годину, односно од 01.09.2024.год.

Упис деце биће организован по следећем распореду:

10.јуна-11.јуна 2024.год. за објекте “Хајди“ и „Коцкица“ од 10 до 14 часова.

12.јуна-13.јуна 2024.год. за објекте „Бамби“ и „Сањалице“ од 10 до 14 часова

14.јуна-17.јуна 2024.год. за објекте „Бубамара“, „Лептирић“ од 10 до 14 часова

18.јуна-19.јуна 2024.год. за објекат „Дизниленд“ од 10 до 14 часова.

20.јуна-21.јуна 2024.год. за објекaт „Весели цветови“ и „Бајка“  од 10 до 14 часова

24.јуна-25.јуна 2024.год. за објекaт „Пчелица“од 10 до 14 часова

26.јуна-27.јуна 2024.год. за објекат “Полетарац” МЗ Осипаоница и објекат “Чаролија” МЗ Радинац од 10 до 14 часова

Упис деце вршиће се у објекту Хајди у улици Војводе Мишића бр. 4.

За упис је неопходно понети:

личну карту родитеља/старатеља  који склапа Уговор

5.139,00 динара – Учешће корисника у економској цени по детету износи 20% за целодневне облике рада у трајању од 11 часова утвђује се у износу од 5.139,00 динара месечно по детету

Испод означене црте налазе се имена деце коју нисмо у могућности да упишемо за ову радну годину због ограничених капацитета. Уколико дође до одређених промена, родитељи ће бити обавештени.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСАНИХ ПРИГОВОРА на резултате Конкурса за упис деце у предшколску установу  „Наша радост“ Смедерево за радну 2024/2025.годину је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

 Писани приговор се предаје Комисији за упис у просторијама објекта „Хајди“ у улици Војводе Мишића број 4 у Смедереву у периоду од 09 до 14.00 часова (обрачунска служба).

Важно је да родитељи погледају све спискове из разлога што смо одређени број деце усмеравали ка другим објектима.

За додатне информације, обратите се члановима Комисије у објекту Хајди, Војводе Мишића бр.4.

Уколико родитељ/други законски заступник не склопи Уговор до 27.јуна 2024.год. сматраће се да одустају од уписа детета у Предшколску установу “Наша радост”Смедерево

                                                                                                                                                       Председник Комисије

с.р. Јелена Поповић

Scroll to Top