Разговори о развоју

Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са толико енергије, истрајности и ентузијазма овладава и развија своје капацитете од којих ће зависити његове будуће могућности, његова личност и успешност функционисања у даљем животу. Тај период је до поласка у школу. Због тога године на предшколском узрасту препознајемо као године узлета, па отуда и назив нових Основа програма. Колики и какав ће тај узлет бити, зависиће од  нас који радимо у предшколском васпитању и образовању, родитеља деце и шире локалне заједнице.

Овако почињу нове Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“  које су обавезујуће за нашу Установу од септембра 2019.

У свим нашим објектима управо теку Разговори о развоју, у којима родитељи и васпитачи са стручним сарадницима осмишљавају и воде разговоре о томе шта је деци овог узраста важно и како им пружити подршку да искористе све своје потенцијале, да савладају довољно социјалних вештина и буду што спремнија деца за све што их чека у даљем животу. Све време нам је важно да се деца у тим активности добро осећају.

 

Ови разговори су прилика да родитељи раде на својим родитељским вештинама.

Васпитачи на овај начин, граде поверење код родитеља и јачају своје професионалне компетенције.

Деца су овде у великој добити што и јесте полазиште и циљ оваквих разговора.

Бићете позвани од стране ваших васпитача.

Добро дошли!

Scroll to Top