Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији

Пројекат ВБГ 2 (септембар 2014. – март 2016.) партнерски реализуjу UNICEF, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са ЦИП центром за интерактивну педагогију, Институтом за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. У пројекат је укључено 10 ЈЛС и 10 предшколских установа ( Смедерево, Лозница, Лесковац, Сјеница, Оџаци, Крупањ, Бојник, Чачак, Нова Варош и Чукарица, Београд) са циљем да се што више деце узраста 3-5,5 година, посебно из друштвено осетљивих група, укључи у квалитетне инклузивне програме уз континуирано унапређивање система у складу са Стратегијом развоја образовања у Републици Србији до 2020.
Улагање у квалитетно предшколско васпитање и образовање је најкраћи и најбржи пут до смањења социјалне искључености и сиромаштва, чиме се ублажавају миграције и социоекономске неједнакости и побољшавају услови за развој и напредак заједнице.
У оквиру овог пројекта у ОШ ”Доситеј Обрадовић” у Вранову адаптиран је део трпезарије (око 100 m²) и свечано отворен 08. маја 2015. године. Уписано је 40-оро деце узраста 3-5,5 година у две васпитне групе. Васпитно-образовни рад реализује се свакодневно по 3 сата.