У сарадњи са Смедревским шаховским клубом у вртићу Пчелица активно се ради на популаризацији шаха на предшколском узрасту.