Медицинске сестре на превентивно здравственој заштити  ПУ „Наша радост“ Смедерево

припремиле су кратку и интересантну Причу о вирусима и како да се заштитимо од њих