ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

–   РОДИТЕЉИ / ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕЦЕ  –

 

 1. Родитељи/други законски заступници деце при довођењу и одвођењу деце морају задржавати међусобну удаљеност од 2 метра.
 2. Морају носити маске тако да маска покрива и уста и нос.
 3. Свакодневно, пре доласка у вртић детету и себи измерити температуру и уколико је повишена не доводити дете у предшкоску установу и о томе обавестити васпитача.
 4. Приликом доласка, на улазу у објекат врши се дезинфекција руку и пролазак дезобаријере а након тога мерење температуре и деци и родитељу/другом законском заступнику детета. Након тога задржавање у објекту ради предаје детета васпитачу не дуже од 10 минута.
 5. Дете долази у предшколску установу у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва), пожељно је да то буде исти родитељ. Ако то није могуће, дете доводи родитељ који може.
 6. Деца се доводе у вртић у периоду од 05:30 до 08:00 часова, јер је потребно пре доручка дезинфиковати простор (холови, ходници) у цињу безбедног допремања хране у васпитне групе.
 7. У циљу успешног спровођења мера превенције инфекције COVID-19, није дозвољено да родитељ/други законски заступник детета, доводи или одводи дете из објекта, нити улази у просторије Установе уколико он/она или дете имају повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту са особама позитивним на COVID-19.
 8. Родитељ/други законски заступник детета у обавези је да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирња и организације рада у Установи.
 9. Потребно је смањити учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе корона вирусом била сведена на минимум.
 10. Не доносити играчке, храну нити напитке од куће.
 11. Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима( респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/други законски заступници или укућани имају једну од наведених болести.

С поштовањем,

Предшкоска установа „Наша радост“ Смедерево