ПУ ,,НАША РАДОСТ” СМЕДЕРЕВО

Број: 2062/21

Датум: 3.9.2021.године

 

Обавештење о плаћању услуга

 

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да се од 1.9.2021. године обрачун цена коришћења услуга  враћа на уобичајени начин у складу са Уговором о коришћењу услуга  ПУ ,,Наша радост” .

 

За дане доласка детета плаћа се 100% од цене.

За дане одсуства детета плаћа се 50% од утврђеног износа из Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Установи.

Молимо вас да редовно измирујете дуговања према Установи.

 

                                                              Директор

                                                              Мирјана Крстић, с.р