Обавештење – Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата, за радну 2019/2020. годину

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 529-2/19

Датум: 28.02.2019.године

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2019/2020. годину

      Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број  88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремно предшколског програма.

     Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2013.год. до 01.03.2014.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2019/2020.годину вршити у првом уписном року од 15.04.2019.год. до 25.04.2019.год. и у другом уписном року од 12.08.2019.год. до 23.08.2019.год.  у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4 у Смедереву, радним данима  од 10-1430 часова.

     Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију:

  • Пријава за упис детета у припремни предшколски програм
  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија)
  • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана,  због територијалне припадности

     Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи.

                                                                                                  В.д.директор                                                                                             Марковић Светлана, с.р.

Формулар за упис можете преузети овде.

Остале потребне формуларе можете преузети са наше странице Важна докуемнтација.

Scroll to Top