Предшколска установа

„Наша радост“

ОБАВЕШТЕЊЕ

Конкурс за пријем деце у целодневни боравак (у трајању од 11 сати) за радну 2020/2021.годину Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево је расписала  од 1.априла 2020.године (пуштање услуге елоктронске пријаве такође креће од 1.априла 2020.године)

Због актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, као и проглашења ванредног стања, захтев за упис деце у предшколску установу подноси се ИСKЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО Е-ПОРТАЛА : WWW. EUPRAVA.GOV.RS

Упуство за отварање налога на порталу можете погледати на следећем линку :

https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom?fbclid=IwAR3bv3Q0PBfeCbRhmYT-6zO9C393nYDfQhVfeyKgdFQSLuR2Pz-akNnSjAI

Рок пријаве се продужава до 15.05.2020. године

У  циљу утвђивања приоритета за упис за децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др. потребно је  документацију фотографисати или скенирати (како би се доказао наведени статус) и  доставите путем мејла: upisvrticsd@gmail.com

 Захтеве за премештај деце из једног објекта у други објекат  доставите такође скениран путем мејла:

upisvrticsd@gmail.com

 Сва питања  Конкурсној комисији могуће је поставити електронским путем на мејл адресу:

upisvrticsd@gmail.com

 или телефонским позивом од 9-13 часова на тел:

064/6577 417 – контакт особа Јасна Реџић.

Телефон Установе: 026/ 4622-158

Родитељи ће имати могућност да лично поднесу захтев за упис, по завршетку ванредног стања, и то у року од 7 дана, од дана ступања на снагу  Одлуке о укидању ванредног стања, сваког радног дана од 9 до 13 часова, објекат ”Хајди”(на благајни) ул. Војводе Мишића бр.4, Смедерево

Важна напомена:

-деца која су корисници услуга вртића не подносе пријаве за упис

-здравствене потврде за децу, доставиће се приликом поласка у вртић

Линк: https://euprava.gov.rs/

ПОТРЕБА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЗА РАДНУ 2020/2021. годину 

Упис у вртић Смедерево електрониским путем, упис у вртић Смедерево