Обавештење о упису у Предшколску установу “Наша радост” Смедерево

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 899/17

Датум: 29.03.2017.год.

 Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

 О Б А В Е Ш Т А В А

 Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2017/2018. годину

  Чланом 97. Став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 62/2016 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2011.год. до 01.03.2012.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2017/2018.годину вршити у првом уписном року од 20.04.2017.год. до 05.05.2017.год. и у другом уписном року од 14.08.2017.год. до 25.08.2017.год.  у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4, радним данима  од 9-13 часова.

Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију:

  • Пријава за упис детета у припремни предшколски програм
  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија)
  • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана,  због територијалне припадности

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи.

 

      Директор

            Мирјана Ћосић, с.р

Формулар за упис можете преузети овде

Обавештење за конкурс можете погледати овде

Документацију за конкурс можете погледати овде

Scroll to Top