Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 916/20

Датум: 20.05.2020.год.

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Oбавештавају се родитељи, који су конкурисали за пријем деце у целодневни боравака за радну 2020/21.годину да ће резултати Конкурса бити објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 08.06.2020. године.

Ако родитељ, старатељ или хранитељ детета није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе. Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Од 22.06.2020 – 07.07.2020. године будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

 

 

 

В.д.директора

Мирјана Перић,с.р.