ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

,,НАША РАДОСТ” СМЕДЕРЕВО

БРОЈ: 1556/20

ДАТУМ: 20.07.2020. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ОБЈЕКАТА ПРЕКО ЛЕТА

 

Због епидемиолошке ситуације настале појавом вируса Ковид-19, Предшколска установа ,,Наша радост” Смедерево донела је одлуку да током летњих месеци не мења распоред рада, јер је број деце која користе услуге значајно смањен.

Из тог разлога током месеца августа  неће доћи до пресељења у друге објекте како је претходним распоредом било планирано. Како су деца, родитељи и запослени у овом тренутку потпуно адаптирани на овај режим рада, сматрамо да распоред објеката који дежурају не треба мењати до даљег, тј. до 01.09.2020. године.

О свим евентуалним променама одлука, бићете благовремено обавештени.

 

 

В.д. директора

Мирјана Перић, с.р