Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 827/18

Датум: 21.03.2018.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем и упис деце у Предшколску установуНаша радостСмедерево број 3002/16 од 15.09.2016. године, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ УЗРАСТА 1-6,5 ГОДИНА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ 

У радној 2018/19. години Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево уписује децу:

-у целодневни боравак у трајању од 11 сати.

Пријаву за упис деце са потребном документацијом подноси родитељ, односно старатељ детета.

Пријем конкурсне документације за упис у целодневни боравак, у трајању од 11 часова
траје од 10.04.-20.04.2018.године, у периоду 0900-1300 сваког радног дана а средом од 0900-1600 у објекту „Хајди“ у улици Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Пријем захтева за премаштај уписане деце из једног објекта у други вршиће се на истој локацији у време трајања конкурса.

Обрасци Пријаве за упис и Захтева за премаштај деце из једног објекта у други, могу се преузети у објекту „Хајди“ Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића број 4, сваког радног дана од 07:30-14:30 часова или на сајту Установе www.nasaradost.org.rs

Одлуку о пријему деце доноси конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе дана 07.05.2018. године.

Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Од 21.05.2018. до 01.06.2018.године будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе “Наша радост“Смедерево према распореду који ће накнадо бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево.

Директор

Мирјана Ћосић, с.р.

Пријаву за упис детета можете преузети овде.