ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Шта је ПОРОДИЧНИ КУТАК и коме је намењен?

ПОРОДИЧНИ КУТАК је место где родитељи, старатељи и остали чланови породице могу да добију подршку у остваривању родитељских улога, да размене о својим родитељским компетенцијама, снагама, тешкоћама, дилемама, навикама, поступцима и различитим видовима породичног функционисања.

За време трајања ванредне ситуације саветовалиште ПОРОДИЧНИ КУТАК фунционисаће на следећи начин:

радним данима од 12 до 15 часова можете контактирати стручне сараднике, породичне саветнике Установе или им писати на мејл.

Јасна Реџић, социјални радник и породични саветник

064/6577 417 (redzicjasna@gmail.com)

Милена Величковић, стручни сарадник педагог и  породични саветник

064/3873 201 (sava.vel@gmail.com)

Даница Сикимић, стручни сарадник педагог и  породични саветник

064/ 6577 440 (danicasikimic@gmail.com)