На учешћу избора за нај-играчку, објекат ,,Хајди“ се представио играчком под називом ,,Кућица – свезналица“. Тим за осмишљавање и израду играчке чинили су васпитачи Тијана Вучковић, Милица Ђуровић и мед. сестра васпитач Тијана Цветковић.
Играчка је освојила друго место.
,,Кућица – свезналица“ је предвиђена за узраст деце од 3-7 година. Пружа могућност укључивања већег броја деце истовремено, развој перцепције, логичког размишљања, развој ситне и крупне моторике, мисаоно-говорну игру. Доприноси развоју говора, симболичког представљања броја, разумевању количине, конзервацији величине, дужине. Омогућава развој релација у простору (горе-доле, лево-десно, испред-иза, изнад..). Упознаје децу са ваздушним, друмским саобраћајем. Дете може да манипулише играчком, решава задатке, креира простор, изражава се покретом, бојом. Деца су на самој презантацији била јако заинтеросована за играчку, владала је позитивна атмосфера и добра мотивисаност. Усвајала су инструкције и успешно примењивала у решавању задатака. Четири стране кућице које су носиле задатке из различитих методичких области, омогућиле су истовремени приступи великог броја деце различитих узраста. Било је довољно средстава за свако дете.
Суштински задовољни учешћем, настојаћемо да ова играчка заузме своје место у практичном свакодневном раду са децом.