Остваривањем  добре комуникације и сарадње са децом и ротитељима путем вибер групе, током вандредног стања, и ослушкујући  теме које су биле актуелне у претходном периоду дошле смо на идеју и поставиле нови изазов деци и родитељима васпитне групе Мазе, објекта Хајди: „Направи своју маску и заштити себе и друге“.