За све учеснике у процесу предшколског васпитања и образовања, децу, родитеље и васпитаче, УНИЦЕФ је предложио Листу дигиталних алата за интерактивну комуникацију путем интернета и Листу корисних YouTube канала и интернет страница.

Служећи се предложеним алатима и садржајима имамо могућност да у ситуацији социјалне изолације допринесемо стварању услова за развијање односа којима се подржава  добробит детета, која уз његово сопствено учешће представља покретач његовог развоја и учења.

линк: Листа дигиталних алата за интерактивну комуникацију путем интернета