Grupa zvezdica Objekat PcelicaP Nasa radost Smederevo

У припремној  групи Звездице објекта Пчелица  актуелна је прича о хигијени. Медицинска сестра на превентивно здравственој заштити са децом је разговарала на тему Здрав осмех, леп осмех.