У раду са децом свакодневно су заступљене игре у центру за игру улога.Ту се играмо у радионицама за лепе,добре и срећне речи,драматизујемо бајке,приче и филмове по избору деце.Деца овладавају собом и изражавају себе у играма сарадње ,самоконтроле и толеранције ,опробавају се у пантомими и у првим улогама.Као природни резултата тога је константно учешће на драмском фестивалу „ ДЕДАР“

Ове године се наш објекат представио на фестивалу дечијих драмских радости „ДЕДАР“ (од 19.-22. 05. 2015.) са две представе: „Крцко Орашчић“ ,деца групе „Лавићи“ и „Тигрићи“и „Страшило“ деца групе „Звездице“.

Представа „Крцко Орашчић“ је изабрана за најбољу представу фестивала.