назив је семинара који је одржан 08.12.2018. године у ПУ „Наша радост“ Смедерево уорганизацији Удржења медисинских сестара предшколских установа Подунавскобраничевског региона. Значај комуникације, проблеми у комуникацији, ризици однастајања конфликата и овладавање вештинама корисним за решавање конфликатанеке су од тема о којима је дискутовано на семинару.