На иницијативу Предшколске установе Наша радост Смедерево, у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 14.10.2021. год. реализован је Актив директора и стручних сарадника предшколских установа Подунавско-браничевског округа. Активу су присуствовали директори и стручни сарадници из 10 предшколских установа нашег региона, a на личну иницијативу придружили су нам се директори и стручни сарадници из предшколских установа из Јагодине, Рековца, Деспотовца, Свилајнца и Бруса што је свакако обогатило хоризонталну размену.
Централна тема овог скупа била је имплементација нових Основа програма Године узлета. ПУ „Наша радост“ Смедерево је у трећој години примене Нових основа, а ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац у другој години. Осам установа Подунавско-браничевског региона са применом нових Основа програма почињу у 2022/2023. радној години. Искуства су различита и врло је корисна размена која се догодила на овом скупу. Овај скуп искоришћен је и за осмишљавање презентације наше регионалне размене на 14. Стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.