Javne nabavke

Јавне набавке

Одлука о доношењу плана јавних набавки 2023.

Измена јавних набавки – октобар 2022. године

Најновија измена плана јавних набавки

Измена плана јавних набавки

План јавних набавки за 2022. годину

Border duzi

Списак, до сада објављених, јавних позива за набавку

Измена годишњег плана за 2021. годину – децембар 2021 године

Border duzi

Измена годишњег плана набавки за 2021. годину – 03.11.2021. године

Border duzi

План јавних набавки за 2021. годину

Border duzi

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке први део

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке други део

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке трећи део

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке четврти део

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке пети део

Border duzi

Одлука о додели Уговора – уље за ложење, гасно уље

Border duzi


Списак објављених јавних набавки у 2019/20 години

 1. Јавна набавка 07/20 – Лож уље (последња измена 12.10.2010. године)
Border duzi
 1. Јавна набавка бр.06/20 – Играчке – (последња измена 14.07.2020.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка 05/20 – Хемијска и ПВЦ средства (последња измена (31.07.2020.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка 03/20 – Намирнице (последња измена 03.04.2020.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка 01/20 – електрична енергија (24.02.2020.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка 02/20 – гориво за моторна возила (25.02.2020.године)
Border duzi
 1. Годишњи план јавних набавки за 2020 годину
Border duzi

Списак објављених јавних набавки у 2018/19 години

 1. Јавна набавка мале вредности 11/10 – потрошни васпитно образовни материјал (09.01.2020. године
Border duzi

2. Јавна набавка мале вредности 10/19 – играчке (09.01.2020.године)

Border duzi
 1. Јавна набавка мале вредности 9/19 – Душеци и постељина (09.01.2020.године)
Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности 8/19 – пелет (последња измена 27.11.2019.године)
Border duzi
Border duzi

 1. Јавна набавка 07/19 – уље за ложење – (01.11.2019.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка бр.1.1.2/19 – Хемијска и ПВЦ средства (18.07.2019.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка 1.1.1/19 – Намернице – (пследња допуна информација 08.05.2020.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка мале вредности 1.2.1/19 – Друмски превоз радника последња изена – (24.04.2019.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка мале вредности 05/19 – горива за моторна возила (последња измена 12.04.2019.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка мале вредности 03/19 – електрична енергија – последња измена (02.04.2019.године)
Border duzi
 1. Јавна набавка 1/19 – Намернице (08.03.2019.године)
Border duzi
 1. План јавне набавке за 2019. годину (20.02.2019. године)
Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности бр. 1.1.3/18 – потрошни материјал за одржавање објеката (последња измена – 22.01.2019.године)
Border duzi

 

 1. Јавна набавка мале вредности бр.1.1.10/18 – постељина (08.01.2019.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности бр. 1.3.2/18 - Хидроизолатерски радови на објекту "Хајди" (последња измена 19.12.2018.год.)
  - Позив за подношење понуда (28.11.2018.год.)
  - Конкурсна документација (28.11.2018.год.)
  - Измењена конкурсна документација (30.11.2018.год.)
  -Одоговор на захтев за појашњење конкурсне документације (03.12.2018.год.)
  - Одлука о додели Уговора (13.12.2018.год.)
  - Обавештење о закљученом уговору (19.12.2018.год.)
  Border duzi 
 2. Јавна набавка 1.1.4/18 - Уље за ложење - последња промена (30.10.2018.год.)
  
  - позив (06.09.2018.год.)
  - Конкурсна документација (06.09.2018.год.)
  - Одлука о доделу Уговора (12.10.2018.год.)
  - Обавештење о закљученом Уговору (30.10.2018.год.)
  
  Border duzi
 3. Јавна набавка мале вредности бр. 1.3.1/18 – Фасадерски радови у ОЈ “Бамби” – последња измена  (07.09.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности 1.1.7/18 – Намештај – ( последња измена – 30.10.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности 1.1.2/18 – хемијска и ПВЦ средства за одржавање хигијене у објектима ( последња измена – 12.08.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) 05/18 – опрема за кухињу ( последња измена – 24.12.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) 03/18 – услуге јавног друмског превоза – последња измена (10.05.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ), бр. 1.1.5/18 - Електрична енергија - последња измена (18.04.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности 1.1.6/18 – Средсва за васпитно – образоне потребе и играчке – последња измена(26.04.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности бр.1.2.1/18 – друмски превоз радника – последња измена (04.04.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности, бр. 04/18 – Средства за васпитно-образовни рад и играчке – последња измена(02.04.2018.год.)

Border duzi

 1. План јавних набавки за 2018. годину – последња измена – последња измена (28.11.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка бр. 1/18 – Намирнице – последња измена (08.06.2018.год.)

Border duzi

 1. Јавна набавка мале вредности 14/17 – потрошни материјал за одржавање објеката (последња промена 15.03.2018.год.)

Border duzi

Списак објављених јавних набавки у 2017.години.

 • Јавна набавка мале вредности бр 24/17 – Намештај (последње ажурирање 16.03.2018.год.)

Border duzi

1. Јавна набавка мале вредности, број набавке 23/17/ – Опрема за кухињу (последње ажурирање 08.12.2017.год.)

Border duzi

2. Јавна набавка 28/17 – Уље за ложење екстра лако “ЕЛ” (последња промена 27.10.2017.год.)

Border duzi

 • Јавна набавка бр.21/17 – Средства за образовнe потребе и играчке (последња промена 24.10.2017.год.)

Border duzi

 • 1Јавна набавка бр. 18/17 – Уље за ложење “ЕЛ” – последња промена (24.11.2017.год.)

Border duzi

 • Јавна набавка мале вредности Хемисјак и ПВЦ средства – Број набавке из плана набавки: 1.1.3 – Интерни број набавке: 07/17 (последње ажурирање 17.08.2017.год.)

Border duzi

Border duzi

 • Јавна набавка мале вредности, интерни број набавке  04/17 – Друмски превоз радника – последња измена (12.04.2017.године)

Border duzi

 • Јавна набавка 02/17 – Намирнице – (последње ажурирање – 23.02.2018. године)

Border duzi

Border duzi

1. Јавна набавка мале вредности 01/17 – електрична енергија – последња измена (05.04.2017.год.)

Списак објављених јавних набавки у 2016/2017.години.

1. Јавна набавка мале вредности бр.1.1.4/16 (интерни број набавке 26/16): Бензин, ТНГ и евро-дизел за моторна возила (17.12.2016.год.) – последња промена (03.01.2017.год.):

Border duzi

       1. Jавна набавка мале вредности бр. 1.1.7/16 – Потрошни материјал за одржавање објеката – последња измена (03.01.2017.год)

Border duzi

 • Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности  број 20/16 – средства за образовне потребе (19.10.2016.год.) – измена 26.10.2016.године

Border duzi

 • Јавна набавка број 19/16  – Уље за ложење, гасно уље екстра лако “Ел” (16.09.2016.године) – последња измена 28.10.2016.године

Border duzi

 • Јавна набавка број 1.1.3/16 (интерни број 03/16) – хемијска и ПВЦ средства (22.08.2016.године);

Border duzi

 • Јавна набавка 17-16 – Молерски радови, партија 2 Занатски радови у објекту Бамби – 27.07.2016. године – последња промена 22.08.2016.године);
 • Јавна набавка молерских радова у објекту “Весели цветови” – 24.05.2016.год.

Border duzi

 • Јавна набавка: Хемијска и  ПВЦ средства за одржавање објеката – прва измена (18.05.2016.год.) – последња измена (12.07.2016.године)

Border duzi

 • Јавна набавка друмски превоз радника (08.04.2016.)

Border duzi

1. Јавна набавка  – Услуге осигурања (08.04.2016)

Border duzi

1. Јавна набавка мале вредности “Израда и уградња ПВЦ столарије у објектима” (25.03.2016.)  – измена (26.04.2016.)

Border duzi

1. Јавна набавка намирница (питања и одговори (21.03.2016.)) – последња измена (03.01.2017.год)

Border duzi

1. Јавна набавка 04/16 – Услуге осигурања (11.03.2016.године):

Border duzi

1. Одлука о измени и допуни плана набавки (534/16 од 04.03.2016. године)

Border duzi

 • Годишњи план јавних набавки за 2016. годину (измена 450/15 од 01.03.2016. године)

Prva strana izmenjenog godisnjeg plana 450/15

Druga strana Godisnjeg plana 450/15

Treca strana Godisnjeg plana 450/15Cetvrta strana Godisnjeg plana 450/15

Border duzi

 • Годишњи план јавних набавки за 2016. годину (измена 261/16 од 10.02.2016.године)

Godisnji plan javnih nabavki - strana 3 Godisnji plan javnih nabavki - strana 2 Godisnji plan javnih nabavki - strana 1

Border duzi

 • Јавна набавка електричне енергије (02. фебруар 2016. године)

Border

Border

Списак објављених јавних набавки у 2015. години.

 • Јавна набавка за Тетра пелене и портикле

Border

 • Јавна набавка канцеларијског материјала

Border

 • Јавна набавка свежег пилећег меса

Border

 • Јавна набавка радних књига

Border

 • Јавна набавка материјала за бојење и помоћних средстава

Border

 • Јавна набавка за израду и уградњу ПВЦ прозора

Border

 • Јавна набавка за санацију радијатора

Border

 • Јавна набавка за санацију крова у Објекту “Бубамара”

Border

Scroll to Top