ПУ „Наша радост“ Смедерево у сарадњи са позориштем ПАТОС у оквиру пројекта Вртићи без граница 2 – квалитетно, инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији организује

ФЕСТИВАЛ ДРАМЕ
и промоцију квалитетних предшколских програма
03. 12. 2015. године у Центру за културу Смедерево

Пројекат реализују UNICEF и Министарство просвете, науке и технлошког развоја Републике Србије у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију (ЦИП), Институтом за педагогију  и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, локалним самоуправама и предшколским установама, уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). У пројекат је укључена и ПУ „Наша радост“ и ЛС Смедерево.
Циљ је промоција разноврсних програма предшколског васпитања и образовања, повећање обухвата деце узраста 3-5,5 година, али и промоција различитих места у заједници као места учешћа и учења деце и одраслих.

Плакат за Фестивал драме можете погледати ОВДЕ