Број: 828/18
Датум: 21.03.2018.год.

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево
Ул.Војводе Мишића бр.4

О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у
трајању од четири сата, за радну 2018/2019. годину

Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2012.год. до 01.03.2013.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2018/2019.годину вршити у првом уписном року од 23.04.2018.год. до 04.05.2018.год. и у другом уписном року од 13.08.2018.год. до 24.08.2018.год. у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4, радним данима од 9-13 часова.

Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију:

  • Пријава за упис детета у припремни предшколски програм
  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија)
  • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана, због територијалне припадности

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи.

Директор
Мирјана Ћосић, с.р.

Пријаву за упис можете преузети овде.