У организацији Предшколске утанове „Наша радост“ Смедерево, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, 22. и 23.12.2018. одржан је семинар Позитивна дисциплина у вртићу. Васпитачи и стручни сарадници су кроз дводневни рад, стекли теоријска и практична знања о приступу Позитивне дисциплине. Посебна пажња посвећена је унапређивању компетенција васпитача у пружању подршке деци да развијају осећај припадања групи и осећај да је њихова значајност препозната.