ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 1. Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих симптома који могу да указују на респираторну инфекцију (повишна телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса), одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених, јаве се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару и да до потврде да су здрави не долазе на посао.
 2. Сво особље предшколске установе мора носити маске, тако да маска покрива уста и нос као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохoла. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.
 3. Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат Предшкоске установе дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе одложити у гардеробни део и не уносити у простор васпитне групе.
 4. Обавезан физички размак од 2 метра у затвореном простору између других запослених и деце.
 5. Сви који улазе у просторије које користе деца, морају да носе униформе и користе обућу која је намењена за ношење само у Предшколској установи. Униформе прати на температури од 60-90 степени, коришћењем уобичајених детерџената за рубље, бар два пута недељно, а онућу дезинфиковати свакодневно, посебно пре почетка рада, употребом 70% алкохола користећи ручне прскалице или боце са распршивачем.
 6. Редовно одржавање простора објекта, прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за играње у дворишту, играчака, и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.
 7. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у собу обавезно је проветравање свих просторија у објекту Предшкоске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној групи. Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме. Проветравање спроводити и након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.
 8. Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета.
 9. Не користити вештачку вентилацију.
 10. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења.
 11. Спроводити појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, пресвлачења и држања деце у наручју. Приликом мењања пелена строго поштовати процедуру хигијене руку (прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или користити средство на бази 70 % алкохола) пре и након замене и одлагања пелена.
 12. Обавезан је надзор васпитача током прања руку деце сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди. Посебно је битно прати руке пре и после јела, посе тоалета, после играња и боравка у природи.
 13. Свако дете мора имати своју постељину, а постељину и друге тканине прати машински на температури од 60-90 степени, користећи уобичајене детерџенте за рубље, најмање два пута недељно.
 14. Смањити учесталост социјалних контаката у свакодневним активностима, како би могућност заразе COVID-19 вирусом била сведена на минимум.

С поштовањем,

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево