ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 1. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у собу обавезно је проветравање свих просторија у објекту Предшколске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној групи. Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме. Проветравање спроводити и након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.
 2. Подсећати и упућивати децу да одржавају физички размак уз објашњења која су разумљива и прихватљива зависно од узраста деце.
 3. Теме из домена бриге о здрављу , са осећањем мере, приближити и понудити деци кроз игру, планиране ситуације учења, животно- практичне ситуације (рутине, ритуале).
 4. Не мешати децу и васпитаче из различитих васпитних група у истом простору. Боравак деце организовати тако да се међусобни контакти различитих васпитних група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама, тоалетима током дневних рутина.
 5. Организовати боравак и играње деце у дворишту кад год и где год је то могуће, али тако да не долази до мешања деце различитих васпитних група.
 6. Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати (нпр.плишане). Уклонити тепихе, остале предмете и украсе који се тешко перу, чисте и дезинфикују. Не мешати играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Одредити место за одлагање прљавих играчака.
 7. За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава“ тако да удаљеност између деце буде два метра у сваком правцу. За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете спава у свом кревету.
 8. Организовати исхрану деце кад год је то могуће у собама за боравак. Уколико је неопходно користити трпезарију, деца за столовима седе на удаљености од два метра у сваком правцу. Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану.
 9. Током боравка деце у вртићу, потребно је да мед.сестра на превентивној заштити или васпитач групе проверавају да ли код деце постоје знаци респираторне инфекције и да им по потреби мере температуру бесконтактним топломером.
 10. При свакој сумњи на постојање симптома респираторне инфекције код детета, мед.сестра издваја дете у за то намењену просторију и позива родитеље. У случају да се ни један од родитеља/ других законских заступника не јави на позив, позвати службу Хитне медицинске помоћи. У слућају да мед.сестра на превентивној заштити није у објекту у тренутку кад васпитач примети симптоме код детета , поступа у складу са протоколом и правилима установљеним у Установи.
 11. До доласка родитеља, дете мора бити под сталним надзором. У соби за изолацију мед.сестре или други одрасли, обавезно користи рукавице и маску, тако да маска прекрива уста и нос. Дете смирити, контролисати телесну температуру, раскомотити, напајати топлим напицима и спроводити адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе. Након одласка детета обавестити Управу и надлежни институт/завод за јавно здравље, просторију очистити и дезинфиковати, обавезно променити маску и радну униформу.
 12. Водити свакодневну евиденцију долазака деце и проверавати разлоге одсуства деце из коектива.
 13. До даљег је забрањено организовање већих окупљања у објекту (приредбе, прослава, позоришне представе и сл.) и организовање групних посета местима где се очекује окупљање већег броја особа, излета и др.

С поштовањем,

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево