В А Ж НО    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    –

                       Поштовани родитељи/други законски заступници деце

 

             Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево, обавештава вас да од 1.9.2021. године почиње са непосредним радом у пуном капацитету.

             Установа наставља непосредан рад у свим својим објектима сходно епидемиолошким условима, уз поштовање свих превентивних мера уз сталне консултације са надлежним институцијама у циљу праћења ситуације. Уколико дође до промена у начину организовања рада, а према развоју епидемиолошке ситуације бићете благовремено обавештени.

За новоуписану децу, која први пут полазе у вртић од 1.9.2021. године, као и за децу која похађају припремни предшколски програм (четворочасовни и целодневни) неопходно је да родитељи деце доставе потврду о обављеном систематском прегледу и фотокопију картона о уредном вакционалном статусу.

За децу која нису долазила у вртић јер нису имала потврде о радној ангажованости родитеља, неопхоходно је да родитељи доставе потврду лекара- педијатра о здравственом прегледу детета, не старију од 7( седам) дана.

 

СРЕЋАН ПОЧЕТАК РАДНЕ ГОДИНЕ

ЖЕЛИ УПРАВА ПУ „ НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО

Директор

                                                                                          ПУ“Наша радост“ Смедерево

                                                                                                         Мирјана Крстић,с.р.