Предшколска установа ,,Наша радост” Смедерево обавештава родитеље – кориснике услуга да ће у свим објектима Установе бити уграђени интерфони на улазним вратима због безбедности деце.  

Циљ уградње интерфона је  искључивање могућности да дете изађе из објекта без васпитача и пратње одраслог, као и контрола приступа непознатим лицима.

Улази се уз помоћ тагова, а излази из објекта притиском на тастер, на одговарајућој висини коју дете не може да дохвати.  

                                                                                                                     в.д. директора

                                                                                                                Марковић Светлана