Наша Визија

У наредних пет година, уважавајући потребе друштва и савремене породице, улажући у креирање и реализацију разноврсних програма,проширењем смештајних капацитета, подстицаћемо рани раст  и развој све деце, дајући приоритет   деци из осетљивих група, и на тај начин постаћемо модерна, високо професионална институција у којој заједничким снагама професионалаца, родитеља, локалне заједнице и медија обогаћујемо средину за  дечији развој и учење.

РАДИ ОНО ШТО ВОЛИШ!

НЕ ОСТАВЉАЈ ДА ЧЕКА!

КАД ЧОВЕК ОСТВАРИ САН,

САН ОСТВАРИ ЧОВЕКА!

Књигралиште

Scroll to Top