У оквиру пројекта Музичко забавиште, чланови Оркестра Светлост, одржали су радионицу у припремној групи Пчелице у објекту Лептирић. У првом делу радионице, кроз музичке игре, деца су се упознавала са различитим музичким инструментима, карактеристикама звука, висином и трајањем. Други део био је резервисан за мини концерт класичне музике.