„…Кад се санке

с` брда сјуре,

Где ћеш лепше

  • фискултуре!…“

(песма „Санкање“ – Гвидо Тартаља)

Игре на снегу деце и васпитача из групе „Жабац“ објекта Весели цветови.