Адаптација у млађој васпитној групи Пахуљице у објекту Пчелица протиче у позитивној атмосфери. Деца посебно уживају у ликовним активностима..моделовању вајању, отискивању…игри боја и облика.